Welten krijgt haar eigen mural!

In het kader van ons jubileumjaar is vanuit TOG een bijzonder initiatief gestart. 

Een vereniging kan slechts de 100 jaar halen met de steun en bijdragen vanuit haar omgeving. Als dank en als eerbetoon aan de Weltense gemeenschap wordt een kunstwerk gemaakt in de vorm van een mural. Het wordt een kunstwerk van en voor de wijk, als eerbetoon aan de vele verenigingen en vrijwilligers die bijdragen aan het in stand houden van het eigen karakter van Welten-Benzenrade. Geen kunstwerk over alleen TOG, maar een mural van en over Welten-Benzenrade. De keuze voor een mural als kunstvorm slaat een bruggetje naar de stedelijke omgeving waar het dorpse Welten-Benzenrade onderdeel van uitmaakt en waar murals inmiddels als onmisbare kunst in de openbare ruimte toegankelijk zijn voor iedereen.

De bekende kunstenaar Collin van der Sluijs is bereid gevonden om de mural van Welten te realiseren. Collin werkt internationaal als streetart kunstenaar en heeft zijn atelier in Maastricht. In Heerlen is hij bekend van zijn mural van de kanarie aan de Honigmannstraat.

Als locatie voor de mural in Welten is gekozen voor het stadsverwarming gebouw aan de rotonde JF Kennedylaan – Frankenlaan (tegenover het tankstation). Alle benodigde goedkeuringen van de gebouweigenaar en de gemeente zijn reeds verkregen. De mural zal, afhankelijk van het slagen van de financiering, in september of oktober worden gemaakt. Uiteraard past bij de onthulling van het kunstwerk een passend evenement voor de hele wijk waar wij onze muzikale bijdrage aan kunnen leveren.

Buurtgericht Werken Welten Benzenrade ondersteunt het initiatief en het project wordt financieel gesteund door IBA Parkstad. In de volgende Welter Koerier wordt een artikel gepubliceerd waarin alle inwoners en bedrijven van Welten worden opgeroepen om het project mogelijk te maken. Dit kan door bij te dragen aan de bekostiging van het kunstwerk. IBA Parkstad heeft een subsidie beschikbaar gesteld, met als voorwaarde dat ook vanuit de wijk wordt bijgedragen. Hiervoor hebben wij een crowdfunding campagne gestart. De donaties uit de wijk zijn nodig voor het laten slagen van dit project. De eerste donaties zijn essentieel om de crowdfunding op gang te krijgen. Daarvoor doen we een beroep op jullie!

De crowdfunding loopt via de volgende link:

Crowdfunding

Hier is meer informatie over het project te vinden en kan worden bijgedragen aan de crowdfunding. Deel deze link met je vrienden en doneer ook zelf, om de mural mogelijk te maken! Elke bijdrage helpt mee, en mocht onverhoopt het project toch niet slagen, dan ontvangen alle donateurs gewoon hun geld terug. Hoe mooi zou het zijn om dit kunstwerk in Welten te krijgen dat tot in lengte van dagen refereert aan de Weltense gemeenschap maar ook aan ons 100-jarige jubileum.

Alvast bedankt voor uw steun